שבת בר מצווה בירושלים - קודש

כשאנחנו מחליטים על שבת בר מצווה בירושלים - הרגשת הקדושה כבר מגיעה בילד-אין.